El i Sundsvall CÅM AB

Västernorrlands län

Information

El i Sundsvall CÅM AB är ett av många bolag som finns i Sundsvall. Det är nämligen den kommunen som El i Sundsvall CÅM AB finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

El i Sundsvall CÅM AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

El i Sundsvall CÅM AB som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1995-07-21. Men sedan 1996-01-01 så har El i Sundsvall CÅM AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Gärdev. 9, 856 50, Sundsvall. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på El i Sundsvall CÅM AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 060-566950.

Sundsvall arbetar för att bolag som El i Sundsvall CÅM AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för El i Sundsvall CÅM AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västernorrlands län.

Bolaget skall utföra installation inom el, tele, larm och data bedriva handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för El i Sundsvall CÅM AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant..

Det finns idag lite personer som är kopplade till El i Sundsvall CÅM AB och det är följande personer, Hammarström, Kerstin Marianne som är född 1955 och har titeln Suppleant, Olsson, Bill Magnus som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för El i Sundsvall CÅM AB är 556522-4200.