Globetrotter Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

Globetrotter Aktiebolag är ett av många företag som finns i Sundsvall. Det är nämligen den kommunen som Globetrotter Aktiebolag finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Globetrotter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Globetrotter Aktiebolag som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1984-09-25. Men sedan 1992-01-01 så har Globetrotter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kabyssv. 11, 865 32, Alnö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Globetrotter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 060-557290.

Sundsvall arbetar för att företag som Globetrotter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Globetrotter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västernorrlands län.

Bolaget ska bedriva import och export av skogs- och skogsindustrimaskiner, import och export av skogsprodukter, konsultverksamhet inom företagslednings- och marknadsföringsområdet, försäljning av utbildning enligt den s.k. Open Learnings tekniken, handel med värdepapper, konsthandel, ramning och illustrationsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Globetrotter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Globetrotter Aktiebolag och det är följande personer, Bäck, Gunnar Sören som är född 1945 och har titeln VD, Bäck, Gunnar Sören som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäck, Barbro Christina som är född 1945 och har titeln Suppleant, Nordenö, Lars Olof Bertil som är född 1956 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Globetrotter Aktiebolag är 556247-8759.