Hellstrands Golv Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

Hellstrands Golv Aktiebolag hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sundsvall som är den kommunen där Hellstrands Golv Aktiebolag finns. I Sundsvall så finns det många olika Aktiebolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hellstrands Golv Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Hellstrands Golv Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Hellstrands Golv Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Hellstrands Golv Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kolv. 15, 852 29, Sundsvall men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 060-159005.

Sundsvall arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Hellstrands Golv Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hellstrands Golv Aktiebolag har idag 556116-2818 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Hellstrands Golv Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av golvbeläggningar och utföra golventreprenader samt idka därmed förenlig rörelse.

I Hellstrands Golv Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sundberg, Jan Anders som är född 1956 och har titeln VD, Sundberg, Jan Anders som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Lena Margareta som är född 1957 och har titeln Suppleant, Boström, Lars Erik Peter som är född 1952 och har titeln Revisor, Esset Revision AB som är född och har titeln Revisor, .