Göby Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

Göby Aktiebolag hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sundsvall som är den kommunen där Göby Aktiebolag finns. I Sundsvall så finns det många olika Aktiebolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Göby Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Göby Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Göby Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Förmansv. 15, 857 53, Sundsvall men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 060-525150.

Sundsvall arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Göby Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Göby Aktiebolag har idag 556077-6204 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Göby Aktiebolag

Bolaget skall ha till förmål för sin verksamhet att äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom, bedriva import och försäljning av hushålls- och byggmaskiner samt elreparationer av lättare handmaskiner.

I Göby Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bengtsson, Erik Anders som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellberg, John Henrik som är född 1947 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Ikonen, Peter Mikael som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .