Bostadsrättsföreningen Källan

Västernorrlands län

Information

789200-6110 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Källan. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Källan är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundsvall som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Källan finns i.

Bostadsrättsföreningen Källan har varit registrerat sedan 1972-05-18 och det finns flera verksamheter i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Källan så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

Bostadsrättsföreningen Källan är och det finns flera verksamheter i Sundsvall som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Källan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Källan så kan ni göra det på telefon genom 060-128000 eller genom brev på följande adress:
Bergsg. 19, 852 36, Sundsvall

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Källan och det är Lundström, Per Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Björn Gustav som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Teir, Lars Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerlund, Karin Alice Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Linda Marie som är född 1973 och har titeln Suppleant, Lindström, Jan Dennis som är född 1951 och har titeln SuppleantLundström, Lennart Michael som är född 1962 och har titeln Suppleant,