HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall

Västernorrlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall är ett bolag som finns i Sundsvall. I HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall finns det lite olika personer som är förknippade och det är Karlsson, Karin Margareta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Näsberg, Tord Roger som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lena Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Åke Helmer som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestin, Peter Stefan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Lars Conny som är född 1960 och har titeln SuppleantÅberg, Sten Niklas som är född 1968 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall på telefon 060-138200.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall är ett av många bolag som finns i Västernorrlands län och Sundsvall arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2002-08-05.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Karin Margareta -Näsberg, Tord Roger -Pettersson, Åke Helmer -Vestin, Peter Stefan

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sundsvall har 789200-5468 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västernorrlands län.