Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2

Västernorrlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sundsvall och Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är ett av dem. Västernorrlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1945-12-04. Det finns flera olika bolag i Västernorrlands län som är ett stort län. Sundsvall där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 ska trivas.

I Sundsvall så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är momsregistrerat och det har de varit sedan 2002-10-03.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 och det finns flera bolag som är det idag i Sundsvall.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 060-169131.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 är Bryntesson, Ingela Gudrun Helena som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Edman, Tord Ingemar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Klingstedt, Pär Jonas som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindquist, Britt Monica som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnholm Gustin, Anna Maria som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Spjut, Lars Olof John som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamotStjernstedt, Monika Gunila som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Roslund, Nils Henrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Sjödin, Annika Katrin som är född 1963 och har titeln SuppleantVinroth, Maria Kristin som är född 1977 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sundsvallshus nr 2 har 789200-4164 som sitt organisationsnummer.