Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1

Västernorrlands län

Information

769605-5966 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundsvall som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 har varit registrerat sedan 2000-04-10 och det finns flera bolag i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 är och det finns flera bolag i Sundsvall som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Baldershöjd nr 1 och det är Hedman, Bengt Rudolf som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Lars-Erik som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanstedt, Inga-Lisa Marianne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallner, Ingrid Märta Carolina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wigge, Mats Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl Gustav Åke som är född 1939 och har titeln SuppleantSöderberg, Sven Erik som är född 1942 och har titeln Suppleant,